arrow_drop_up arrow_drop_down
Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling

Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling

Binnen ISO certificeringen is de leveranciersbeoordeling niet weg te denken, maar hoe werkt deze beoordeling in de praktijk?

Onder een ‘leverancier’ verstaan we alle partijen die een (in)directe invloed hebben op de geleverde prestaties van het product of de dienst. Denk aan leveranciers van goederen maar ook leveranciers van ondersteunende diensten zoals transport, IT, adviseurs, onderaannemers of ZZP’ers (afhankelijk van mate van invloed).

PDCA cyclus: Plan – Do – Check – Act

Om met het proces te beginnen stel je de manier van beoordeling vast: welke systematiek past het beste bij de organisatie? PDCA moet hierbij centraal moet staan. PDCA staat voor plan, do, check, act. Het zou zonde zijn als het hele proces staat en wordt uitgevoerd, maar er vervolgens met de uitkomsten niets gebeurt.

Denk risico gestuurd na over de systematiek. Is het logisch dat de leverancier van sierlijsten van een auto net zo vaak en zwaar wordt beoordeeld worden als de leverancier van de motoren? Nee, waarschijnlijk wordt de laatste vaker en zwaarder worden beoordeeld. Dit kan ook afhankelijk zijn van de omvang van leveringen.

Leveranciers worden beoordeeld op basis van valide en betrouwbare informatie, het geheugen van mensen valt hier vaak niet onder. Het is prima om ook een kwalitatieve beoordeling te doen. Een goede samenwerking is vaak een gevoelskwestie en daar mag ook ruimte voor zijn.

Maak verbeterpunten bespreekbaar met leveranciers. Maak afspraken (SMART) voor de toekomst en de beoogde verbetering. Neem deze afspraken weer mee ter evaluatie in de volgende beoordeling en de cirkel is rond. Veel succes!

Over de schrijver
Reactie plaatsen